انتقاد از خروج برخی کارگران ساختمانی از پوشش بیمه ای/ رکود در ساخت و سازدلیلی بر حذف بیمه کارگران ساختمانی نیست

جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه توجه به بیمه کارگران ساختمانی باید مدنظر مسئولان تامین اجتماعی قرار گیرد، گفت: امروزه شاهد محدود کردن پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی هستیم که موجب نارضایتی آنها شده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مقطعی از زمان مشاهده شد که برخی افراد با سوءاستفاده و فعالیت در بخش های تجاری و صنعتی مشمول بیمه کارگری می شدند که مجلس پیگیر رسیدگی به این وضعیت از سوی سازمان تامین اجتماعی بود تا این افراد نتوانند از بیمه کارگران ساختمانی استفاده کنند، اما متاسفانه برخی از کارگران را نیز درحال حاضر به این بهانه از پوشش بیمه ای خارج کردند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: دولت عنوان می کند که به جهت رکود در ساخت و ساز منابع مالی خوبی در دست ندارد و لذا نمی توان افراد جدید را تحت پوشش بیمه ای قرار داد، اما این بدان معنا نیست که کارگران ساختمانی که در گذشته زیر پوشش بیمه ای بودند از این حمایت ها بی نصیب بمانند.

قادری تاکید کرد: برخی از افراد ممکن است پروانه کسب جزئی داشته باشد که این پروانه کسب برای وی درآمدی ایجاد نمی کند، بنابراین دولت باید به این قشر توجه کرده و آنها را مورد حمایت قرار دهند.

وی درباره سهمیه استانی بیمه کارگران ساختمانی، یادآور شد: واقعیت آن است که سازمان تامین اجتماعی باید تناسب جمعیتی را در استان ها حفظ کند و اینگونه نباشد که با چانه زنی نمایندگان این سهمیه افزایش یا کاهش پیدا کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس نهم، گفت: باید یک شاخص منطقی برای سهمیه استانی بیمه کارگران ساختمانی وجود درنظرگرفت، تا براساس آن بتوان به نیازهای همه اقشار کارگر پاسخ گفت، اگر سازمان تامین اجتماعی بدون هیچ گونه چارچوبی به سهمیه استانی بیمه کارگران بپردازد موجی از نارضایتی در این قشر ایجاد خواهد شد./

پیمایش به بالا