فرم ثبت نام (فرم اطلاعات فردی)

برای ثبت نام در پایگاه داده ی بسیج علمی و پژوهشی استان مازندران  می توانید با  استفاده از فرم زیر مراحل را پیگیری کنید.

فرم شناسنامه ی طرح های نیمه حرفه ای

برای ثبت طرح های خود در پایگاه داده ی بسیج علمی استان مازندران و استفاده از کمک های مادی و معنوی بلاعوض می بایستی فرم زیر را تکمیل کنید و به مسئول مربوطه در محیط اپلکیشن ایتا یا به آدرس ایمیل بسیج علمی ارسال کنید.

نمونه کتابچه ی فنی ارائه ی طرح

برای ثبت طرح شما در پایگاه داده ی بسیج علمی استان مازندران و برای به اتمام رساندن پروژه ی علمی شما، باید کتابچه ی فنی شما طبق فرمت این کتابچه و طبق مواردی که در این سند ذکر شده انجام گیرد.

فرم پروژه ی کسری خدمت سربازی

برای استفاده از کسری خدمت سربازی، می توانید از فرم زیر استفاده کنید.

ایمیل سازمان بسیج علمی مازندران

جهت ارسال فرم ها و موارد مرتبط از جمله فایل ها و عکس ها، فرم ها و تصاویر خود را در یک فولدر بریزید و آن فولدر را به صورت فایل زیپ در آورید و با نشانی ایمیل زیر ارسال کنید.

basijelmi_mazandaran@yahoo.com

پیمایش به بالا