خیرین علمی و جهادی

در این صفحه شما با برخی از خیرین علمی و جهادی استان مازندران آشنا خواهید شد. این بزرگواران برای پیشرفت علم و تکنولوژی استان و در نهایت کشور با بخشیدن مال و حمایت بلاعوض از نخبگان و پژوهشگران کار بزرگی را برای آیندگان رقم می زنند.

حمایت بلاعوض از محققین استان مازندران
پیمایش به بالا