درباره ی سازمان بسیج علمی مازندران

سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری در ۱۰ شهریور سال ۱۳۸۷ و در راستای پاسخ به مطالعات بر حق رهبر فرزانه انقلاب تاسیس شد. ایشان دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت و پیشرفت معرفی کردند. ودر سخنرانی های متعدد خود تاکید ویژه بر فعالیتهای علمی و حرکتهای دانش بنیان دارند و به نوعی یکی از دغدغه های اصلی ایشان در دیدار با دولت مردان، اقشار نخبه جامعه و اساتید دانشگاه فراهم کردن زمینه های مساعد برای رشد جوانان ممتاز و برتر جامعه بوده است. مفهوم سخنان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» این است که ما در راستای جهاد علمی باید تدابیر جدیدی اتخاذ کنیم و فرصتهای بیشتر و بهتری را در اختیار جوانان مان قرار دهیم. به عبارت دیگر هزاره سومی که ما در هشتمین سال آن قرار داریم عرصه تقابل و تعارض و همینطور مواجهه فناوری ها است. هر کشوری از دانش و فناوری بالاتری برخوردار باشد می تواند به موفقیت بیشتری دست یابد. از طرف دیگر ما کشور جوانی داریم و جوانان کشورمان از خلاقیت بسیار بالایی برخوردارند. معدل مدال ها و امتیازات ایران در عرصه مسابقات جهانی، مقام چهارم است. اما همین دانش ها در عرصه رفاه ما اثر بخش بوده است؟ متاسفانه امروز جواب ما به این سوال ها منفی است و در واقع رتبه صنعتی ما ده درجه متفاوت از رتبه علمی کشورمان است چرا که ساز و کار مسیر صحیحی را برای نسل جوان مان در راستای تبدیل علم و دانش به فناوری و تولید ثروت تعریف نکرده ایم.

سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری با هدف ایجاد یک حرکت امید بخش برای نسل جوان و شناسایی و رفع خلاء های موجود در ساز و کارهای ذکر شده تشکیل شده است.

وظایف سازمان:

اهم فعالیت های بخش های اجرایی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری:

۱: مرکز حمایت از مبتکران، مخترعان و محققان بسیجی:

۲. مرکز رشد و هدایت فناوری:

پیمایش به بالا