تماس با بسیج علمی، پژوهشی و فناوری مازندران

آدرس دقیق:

ساری کمربندی غربی روبروی اکبرجوجه بزرگ، ساختمان بسیج سازندگی طبقه سوم

شماره تماس دفتر سازمان:

۰۱۱-۳۳۳۹۸۹۰۳

شماره تماس با مرکز حمایت:

۰۱۱-۳۳۳۹۲۶۲۵

پست الکترونیک:

basijelmi_mazandaran@yahoo.com

پیمایش به بالا