پژوهشگران و محققین

مصاحبه و ملاقات با پژوهشگران و محققین استان یکی از راهکارهای مرسوم برای داشتن ارتباط دائمی و حمایت مادی و معنوی از آنهاست. از این رو ما در تلاش هستیم تا بتوانیم از درد و دل ها و مشکلات و چالش های محققیق و مبتکرین به صورت مستقیم مطلع شویم و با ارائه ی راهکار و کمک به آنها در پیشبرد اهداف آنها و اهداف سازمانی موثرتر باشیم. در این صفحه شما با محققیق و مبتکرین از سراسر استان آشنا خواهید شد.

خدمت سربازی
پیمایش به بالا