پایگاه علمی قائمشهر

در این صفحه می توانید لیست مراکز فعال در شهرستان را مشاهده کنید. و فعالیت های این مراکز در پست های زیر بررسی کنید.

خلاصه ای از فعالیت های این مراکز را در پست های زیر مشاهده می کنید.

بانک اطلاعاتی طرح های پژوهشی، ابتکارات و اختراعات محققین
پیمایش به بالا