اظهارات نوبخت در جمع خبرنگاران : بودجه ۹۵ کسری ندارد

محمدباقر نوبخت در نشست تبیین لایحه بودجه ۱۳۹۵ و همچنین لایحه برنامه ششم توسعه با بیان اینکه برنامه و بودجه را آماده کرده بودیم، اما با توجه به اینکه بر اساس فضای پساتحریم تدوین شده بود، مصلحت دیدیم بعد از اجرایی شدن برجام آن را ارائه کنیم، اظهار کرد:گر چه تدوین همزمان برنامه و بودجه موجب اندکی تاخیر در ارائه شد، ولی وقتی که لوایح بر فرض لغو تحریم بود زیبنده نبود که در مجلس از رئیس جمهور درباره ارقامی نظیر صادرات ۲.۳۵۰ میلیون بشکه نفت سوال می‌شد و پاسخ ما به اجرایی شدن برجام گره می خورد. وی با اشاره به اینکه اعتبار ۴۵۰۰ میلیارد تومانی برای سال بعد برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس مصمم هستیم دولت در سال ۱۳۹۵ به بازنشستگان هیچ بدهی نداشته باشد. نوبخت به رشد ۱۴.۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: البته این رشد از طریق افزایش نرخ نیست، بلکه یکسری معافیت‌های مالیاتی را حذف کرده‌ایم. همچنین برخی دستگاه‌ها به طور قانونی از پرداخت مالیات معاف بودند که این معافیت‌ها لغو شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: به سازمان مالیاتی برای سال بعد بودجه بیشتری دادیم تا با توسعه فعالیت‌های خود بخش های ناشناخته را شناسایی کرده، فرار های مالیاتی را کاهش دهد و به جمع مودیان اضافه کند.

پیمایش به بالا