تظاهرات مردم خشمگین در العوامیه عربستان ادامه دارد

مردم شهر العوامیه، زادگاه «شیخ نمر باقر النمر» روحانی مبارز شیعی که هفته گذشته اعدام شد، همچنان به دولت اعتراض می‌کنند.

مردم العوامیه در یک هفته گذشته هر شب به خیابان آمدند و علیه آل سعود شعار دادند و خواستار سرنگونی خاندان آل سعود شدند.

العوامیه در روزهای اخیر شاهد افزایش اعزام خودروهای زرهی نیروهای امنیتی سعودی است و فشار بر مردم برای عدم اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر بیشتر می‌شود.

تصاویر فیلم تظاهرات متعلق به جمعه‌شب است. این اعتراضات از شنبه هفته گذشته که شیخ نمر به اتهام دخالت در اقدامات تروریستی اعدام شد شروع شده و هنوز ادامه دارد.

پیمایش به بالا