تعداد مراکز رشد مازندران در حال افزایش است

به گزارش روابط عمومی سازان بسیج علمی و پژوهشی مازندران هادی موذن در ارتباط با فعالیت مراکز رشد این سازمان در سطح استان مازندران اظهار کرد: ۱۶ مرکز رشد در سطح استان مازندرانی طی ۶ ماه نخست سال مورد حمایت قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت مرکز حمایت این سازمان در سطح استان، گفت: ۱۰۰ طرح وارد مرکز شده است که پس از بررسی‌های انجام شده ۳۱ طرح پس از داوری و بررسی نتایج مورد حمایت قرار گرفتند.

مسؤول سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان مازندران با اعلام اینکه ۲۲ پایگاه علمی در سطح استان مازندران راه اندازی شده است، افزود: بیش از ۲ هزار نفر در پایگاه‌های علمی سازمان تحت آموزش قرار گرفتند.

وی با اعلام اینکه دو طرح سازمان به صورت ملی اجرایی شده است، افزود: در حال حاضر یک مرکز رشد در حال راه‌اندازی است که تعداد مراکز رشد استان مازندران در حال حاضر به چهار مرکز رسید.

موذن در ارتباط با اقدامات انجام شده در مرکز رشد استان، بیان کرد: در این مراکز رشد طرحی که نمونه اولیه آن ساخته شد در سازمان تا ساخت نمونه صنعتی مورد حمایت قرار می‌گیرد و برای تجاری سازی هم مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: برای تجاری سازی هم حمایت معنوی لازم در دستور کار قرار دارد، ارتباط با ادارات، حمایت‌های تبلیغاتی و معرفی به سازمان‌ها هم جز حمایت‌های معنوی است.

مسؤول سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران در ارتباط با داوری‌ها بیان کرد: هر طرحی که وارد سازمان می‌شود، متناسب با موضوع طرح سه داور تخصصی که از اعضای هیأت علمی هستند، کار داوری را انجام می‌دهند، داوران دفعات حمایتی که از طرح باید انجام شود را به ما اعلام می‌کنند و پس از داوری نمونه‌ای که ساخته شده به سازمان معرفی و اقدامات حمایتی در برنامه کاری قرار می‌گیرد.

وی در ارتباط با نحوه حضور نخبگان و ارائه طرح‌های آنها، بیان کرد: سازمان بسیج علمی برای بسیاری از نخبگان جای غریبی نیست، بسیاری از نخبگان کشور از این طریق مورد حمایت قرار گرفتند، حدود سال این سازمان در حال فعالیت است و شبکه نخبه‌ای در سطح سازمان ایجاد شده است.

موذن در ارتباط با فعالیت این سازمان در حوزه دانش آموزی، بیان کرد: در انتخاب رشته دانش آموزان کمک کردیم که با استفاده از ظرفیت سازمان رشته‌های متناسب با رتبه آنها معرفی شود.

                                            ja 7

پیمایش به بالا