دستگاه اندازه گیری ارتعاش تیرهای کامپوزیتی در مازندران ساخته شد

مهران رزاقی در گفت و گو با خبرنگار علم و فناوری از استان مازندران اظهار کرد: این دستگاه برای راه اندازی و تشخیص فرکانس‌های شدید تیر و ارتعاش آنها در نوسانات مختلف برای آنالیز مقاومت‌ها در ضخامت مختلف ساخته شده است.

وی روش کار این دستگاه را قرار دادن تیر در فک و تحریک اولیه آن عنوان کرد و گفت: این تحریک با کمک کنترل تعبیه شده قابل تغییر بوده و تغییرات از ارتعاش تیر قابل رویت است.

پژوهشگر مازندرانی خاطر نشان کرد: تیر در فک دستگاه و تحریک اولیه که با کمک کنترل تعبیه شده بر روی دستگاه انجام می شود،تغییرات حاصله از ارتعاش تیر قابل رویت بوده و با کمک سنسور قرار گرفته شده در جلو تیر میزان ارتعاش و فرکانس مختلف قابل اندازه گیری است و میران ارتعاش دستگاه به صورت واضح قابل رویت است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این دستگاه مشابه خارجی هم دارد، گفت: در نمونه خارجی یک سنسور روی تیر با یک ضربه میزان ارتعاش تیر و فرکانس محاسبه می شود، در نمونه‌ای که قرار است ساخته شود، تحریک اولیه بدون اضافه بار به تیر اعمال می‌شود.

این پژوهشگر مهمترین برنامه را استفاده از این دستگاه در ترک‌های زیر سطح در مقیاس نانو اعلام کرد.

وی در ارتباط با میزان حمایت از نخبگان در کشور گفت: نخبگان زیادی در کشور می‌شناسم به دلیل عدم حمایت برنامه خارج از کشور را برای خودشان ترسیم کردند.

رزاقی در ارتباط با میزان امکانات مراکز دانشگاهی کشور بیان کرد: امکانات آزمایشگی در سطح مراکز علمی وجود ندارد، تنها در چند مرکز دانشگاهی خوب آزمایشگاه‌های مناسب می توان پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان مازندرانی طرح اولیه دستگاه اندازه گیری ارتعاش تیرهای کامپوزیتی در مازندران پس از تایید داوری در سازمان علمی پژوهشی بسیج مازندران مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد.

پیمایش به بالا