رشد ۲۴ درصدی بودجه “شرکت ساخت” در لایحه بودجه ۹۵

در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کل کشور اعتبار عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ۳ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان است.

اعتبار این شرکت در سال ۹۴ بالغ بر ۲ هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان بود.

بودجه عمرانی سال گذشته شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر هزار و ۹۸۷ میلیارد و ۲۴۱ میلیون تومان بود، کل بودجه این شرکت در سال ۹۲ معادل هزار و ۹۸۷ میلیارد و ۲۴۱ میلیون تومان بود.

بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور حاکی از آن است که بودجه شرکت ساخت بیش از ۲۴ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

پیمایش به بالا