شرایط بد اقتصادی سبدخانوار را کوچک کرد

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،دبیرانجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با بیان اینکه دو سازمان جهادکشاورزی و صنعت،معدن و تجارت برای واحدهای صنعتی مجوز فعالیت صادرمی کنند، گفت:در حال حاضر ۵۰۸واحد پروانه فعالیت دارند که ۱۸۳واحد فعال هستند.

آیت غلامی با اشاره به اینکه عمده کارخانجات صنعتی در ۱۰ سال اخیر راه اندازی شدند،افزود:در حال حاضر این کارخانجات ۳۰ درصد منابع داخل و ۷۰ درصد از خارج استان تأمین می کنند.

وی بیان کرد:با توجه به اینکه صنعت لبنیات از صنایع پویا استان است ولی ۱۹درصد شیرخام داخل استان تهیه می شود و محصولاتی که داخل استان تولید می کنیم بسیار محدود است.

غلامی درصد صادرات استان را در حوزه لبنیات قابل توجه عنوان کرد و گفت:در حدود ۲۰ هزار نفر در ۱۸۳واحد صنعتی به صورت مستقیم و ۱۰۰هزار نفر غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

دبیرانجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با بیان اینکه وضعیت تولید صنایع پیش از سال ۱۳۷۶به میزان ۲۵درصد بود،افزود:از سال ۷۶الی ۸۴به ۲۷ درصد، از سال ۸۴ الی ۹۲ به ۴۳ درصد واز سال ۹۲ الی ۹۴به میزان ۵ درصد رسید.

وی ظرفیت فعال صنایع پیش از سال ۷۶ را ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت:از سال ۷۶الی ۸۴به ۲۹ درصد و از سال ۸۴الی ۹۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت.

غلامی بی برنامگی و پروانه دادن نا بجا را دلیل کاهش فعالیت واحدهای صنعتی دانست و افزود:در بخش صنعت میزان محصولات تولیدی افزایش یافته ولی به دلیل شرایط بد اقتصادی سبد خانوار کوچک شد و نمی توانیم به اندازه تولید استان، در داخل مصرف کنیم.

دبیرانجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران بر افزایش بازار صادرات تأکید کرد و گفت:در حال حاضر تولیدی مرغ و لبنیات استان بسیار زیاد است ولی میزان تقاضای لازم در داخل وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف هر نفر در طول سال پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ۹۰کیلو در سال بود،تصریح کرد:در حال حاضر این مقدار میان ۵۰ الی ۶۰ کیلو قرار دارد.

غلامی با بیان اینکه ۹۰۰ هزار تن شیرخام ،۴ هزار تن شیرخشک،۵۰۰ هزار تن گندم و ۲۳هزار تن آرد داخل استان تولید می شود،افزود:از تعداد ۱۸۳ واحد صنعتی ۴۲ درصد در شهرک صنعتی با ۱۹ درصد ظرفیت و ۲۶ درصد اشتغال به فعالیت مشغول هستند.انتهای پیام:ن.ک/

پیمایش به بالا