بازدید مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری به همراه مدیراملاک معاونت مهندسی سپاه کربلا از اراضی مورد نظر

به گزارش خبرنگار ما، با پیگیری مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری مازندران و دریافت دستورهیٔت رئیسه سپاه کربلا مازندران بازدید از چند زمین به منظور مشخص کردن محل مورد نیاز برای مرکز رشد کشاورزی همراه با مدیراملاک معاونت مهندسی سپاه کربلا و چند نفر از کارشناسان صورت گرفت.

محمدهادی مؤذن درباره اهمیت تاسیس مرکز رشد کشاورزی در شهرستان ساری به خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، گفت:با توجه به استعداد و ظرفیت بالای کشاورزی استان از لحاظ شرایط آب و هوایی، زمین مستعد و همین طور تعداد ۱۵ هزار تحصیل کرده این رشته تصمیم بر احداث مرکز رشد کشاورزی گرفتیم.

baz.2baz.1

مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران با بیان اهمیت فعالیت کشاورزی در راستای اهداف اقتصادمقاومتی، افزود: امنیت غذایی مردم که به رشته کشاورزی گره خورده است، از مهم ترین مباحث اقتصادمقاومتی است و نیاز به تلاش برای مستقل شدن در این حوزه داریم.

مؤذن با اشاره به اینکه در سفر سال گذشته دکتر قدیانی، مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری کشور تخصیص زمین از طرف سپاه کربلا به ما محقق شد، اضافه کرد:پس از آن در دیدارهای متعدد با هیٔت رئیسه سپاه کربلا توانستیم اختصاص زمینی برای مرکز رشد سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان را مصوب کنیم.

وی افزود:پس از پیگیری موضوع، در سال جاری بازدید لازم برای مشخص کردن زمین مورد نظر با دستور هیئت رئیسه سپاه کربلا به همراه مدیراملاک مهندسی سپاه و چند تن از کارشناسان صورت گرفت.

مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران با بیان اینکه قرار است یکی از زمین های بازدید شده برای مرکز رشد کشاورزی انتخاب شود،گفت:در مرکز رشد کشاورزی نخبگان و نوآوران در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی به تحقیق و پژوهش می پردازند.

وی  اقدامات پژوهشی برروی  طیور و ماکیان برای بر طرف کردن نیازهای این حوزه رااز برنامه های بلندمدت مرکز رشد کشاورزی ساری عنوان کرد و افزود:در مرکز رشد کشاورزی انواع گونه کشت به منظور علمی سازی کشاورزی و ترویج آن در میان مردم صورت می گیرد.

مؤذن با اشاره به تولید قارچ کش ارگانیک توسط محققین سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، اضافه کرد:در مرکز رشد کشاورزی امکانات آزمایش بهتری برای انواع سموم،حشره کش و قارچ کش بیولوژیک فراهم می شود.

مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران با بیان اینکه از طرح ها و نظرات مهندسان کشاورزی برای ارتقای فعالیت پژوهشی در مرکز رشد استفاده می کنیم، گفت:براساس ایده های نخست، امکان تحقیق و پزوهش برای بیش از ۱۰۰ نفر فراهم می شود.

وی با بیان اینکه درصدد استفاده بهینه از امکانات مرکز رشد کشاورزی ساری هستیم، افزود:سعی داریم این مرکز را با توجه به نیازهای استان و پروژه های مورد نظر احداث کنیم.انتهای پیام.ن.ک/

پیمایش به بالا