جلسه داوری مکانیک برگزار شد

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران ،جلسه داوری گروه مکانیک برگزار شد.

براساس این گزارش، جلسه داوری طرح های رشته مکانیک با حضور داوران ،دکتر محمدنیمافر و دکتر مهدی محمدزاده در محل اداره مرکز حمایت سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران برگزار شد.

لازم به ذکر است،در این جلسه ۵طرح از سوی داوران مورد بررسی قرار گرفت.

IMG 7809IMG 7814IMG 7817IMG 7800

پیمایش به بالا