همایش شرکت‌های دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته برگزار می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران ، ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی همایش شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته را با هدف تبیین اهداف شکل گیری و برنامه های این ستاد، آشنایی و تعامل با شرکت های دانش بنیان این حوزه و همچنین استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها برگزار می‌کند.

در این راستا، همایش شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته ۶ آبان ماه سال جاری در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.

مواد پیشرفته کلید توسعه فناوری و تولید ثروت در کشورها است. حوزه فناوریهای مواد پیشرفته، شامل فلزات، سرامیکها، پلیمرها و کامپوزیتهای پیشرفته و فرایندهای ساخت و تولید آنها بوده که توسعه اغلب فناوریهای پیشرفته (از قبیل هوافضا، انرژی های تجدیدپذیر، میکروالکترونیک، زیست فناوری و…) در گرو دسترسی به مواد پیشرفته و فناوریهای مرتبط با آن است.

 نگاهی به این حوزه، به خوبی مبین اهمیت کلیدی این حوزه است. با توجه به اهمیت این موضوع و اهتمام معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته با هدف ساماندهی، کمک به ارتقای وضعیت تولید، تجاری سازی، توسعه فناوری و زیرساختهای مرتبط با تولید مواد و ساخت پیشرفته تشکیل شده است.مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری/

پیمایش به بالا