حفظ انقلاب در حالت رشد و پویایی از وظایف سپاه است

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران ، ۱۵۰ واحد مسکن محرومین امروز در محل همایش طلایه داران اقتصادمقاومتی و حرکت های جهادی به صورت رسمی افتتاح شد.

براساس این گزارش در این مراسم از خانواده شهید بلباسی ، چند فرمانده سپاه فعال در عرصه اقتصادمقاومتی و خانواده محرومین تجلیل به عمل آمد.

در ادامه مراسم فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافع حرم یاد کرد و با تیرک هفته بسیج گفت:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای وظیفه و به خواسته رهبرفرزانه در چند سال اخیر وارد عرصه های جدیدی از مأموریت شده است .

سردارمحمدعلی جعفری با بیان اینکه شاید برای برخی هنوز هم تعجب برانگیز باشد این موضوع که چرا سپاه پاسداران در عرصه نظامی و امنیتی فعالیت می کند، چرا وارد عرصه محرومیت زدایی شده و می شود، افزود:پاسخ آن بسیار روشن است سپاه مأمور حفظ انقلاب و پیشبرد اهداف آن است به عبارتی دیگر حفظ انقلاب در حالت غیرمحافظه کارانه یعنی پاسداری عملی، حفظ، حراست و نگهبانی است.

سرلشگر جعفری با اشاره به سخنان رهبرفرزانه که نگهبانی رادر دوحالت محافظه کارانه و غیرمحافظه کارانه «درست و به موقع»تعریف کرده اند،اضافه کرد:این موضوع نشان دهنده چگونه پاسداری درست از انقلاب اسلامی ودر حالتی که پیش روندگی و پیش برندگی انقلاب حفظ  شود ، است.

وی  حفاظت سپاه از انقلاب اسلامی که جلو نمی رود به معنای حفاظت محافظه کارانه و حالت غیرمحافظه کارانه را به معنای اینکه انقلاب رشد، پویایی و در حال حرکت به سمت اهداف انقلاب اسلامی باشد، دانست.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه هدف ما تحقق عدالت اجتماعی ، رشد و توسعه فکری و اعتقادی مردم به عبارتی رشد معنوی جامعه است، اضافه کرد: رشد و ارتقای معنوی جامعه بدون امنیت، عدالت و رشد اخلاق اسلامی در جامعه امکان ندارد.

سرلشگر جعفری بیان کرد: فضای موجود در جامعه باید فضای اخلاقی، معنوی و عدالت محورباشد،عدالت به موضوع اقتصاد و اخلاق به مسایل فرهنگی، سیاسی و امنیت خاص نیروهای منطقه است.

وی افزود:وظیفه سپاه پاسداران در حفظ انقلاب اسلامی به این صورت است که همه ما پاسداران و بسیجیان باید بدانیم اگر می خواهیم انقلاب را حفظ کنیم، مهم ترین و جدی ترین تهدیدعلیه انقلاب چیست.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: تهدید امنیتی و نظامی با حضور این مردم که همیشه ایستاده اند تهدید جدی علیه انقلاب نیست،اما تهدیدهای نرم فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی خطرناک ترین تهدید علیه انقلاب اسلامی هستند.

سرلشگر جعفری با بیان اینکه بسیج که مثل سپاه وظیفه حفظ انقلاب رابرعهده دارد بخشی از مردم دربرابر دشمنان برای انقلاب می ایستند باید بدانند چه خطری برای انقلاب مهم و تهدید است، گفت:برخی از تهدیدهای نظامی و امنیتی به فرصت در کشور تبدیل شده است،بالاترین آن جنگ ۸ ساله بود که به یک فرصت تبدیل شدو انقلاب توانست در برابر قدرت سلطه بایستد و پیام ایستادگی به همه جا منتقل شد.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: مهم ترین پیام انقلاب همین ایستادگی بود که منتقل شد وتهدید امنیتی فقنه ۸۸ بود که به حماسه مردمی ۹ دی تبدیل شد و درواقع مردم در برابر همه دسیسه هایی که برعلیه انقلاب بود،این تهدید را به فرصت تبدیل کردند.

وی با اشاره به اینکه از سال ۸۸ تاکنون حرکت دیگری از سوی ضدانقلاب ها دیده نشده و به نظر می رسد که ناامید شده اند،افزود:منظور از ضد انقلاب سلطنت طلبان نیست بلکه ضدانقلاب سیاسی کسی که مقابل خطوط تعیین شده رهبری می ایستد و حرف داردو به دنبال اصلاح برای جهت گیری های انقلابی و مسیری است که از نظر قانون اساسی برای یک نفر «رهبری»تعریف شده است.

سرلشگر جعفری با اشاره به  حرکت های اقتصادی سپاه به خصوص عرصه اقتصادمقاومتی که در یک سال اخیر اقدامات خوبی با کمک بسیج مردمی با کمترین امکانات و حمایت آنان انجام شد که سبب پاگرفتن اقتصادمقاومتی شده است، گفت:البته همه اقتصاد مقاومتی این نیست ولی بخش عظیمی از آن همین اقدامات است.

وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی و تضمین فروش محصولات تولیدی داخلی باید از سوی سپاه انجام شود،افزود:سپاه باید فروش را تضمین کندو سرمایه سرمایه گذاران و خیرین انقلابی را به سمت صنایع تبدیلی و تولیدی داخلی هدایت کند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد:صنایع تبدیلی و فروش محصولات تولیدی داخلی مسئولیت اصلی در اقتصادمقاومتی است و این اقدامی که سپاه و بسیج می تواند انجام دهد.

وی افزود:غیر از توانمندسازی و آموزش اگر ۲ کار صنایع تبدیلی و فروش محصولات تولیدی داخلی انجام نشود کار شما موفق نیست و به انجام نمی رسد.

سرلشگر جعفری از ادغام جهادسازندگی و کشاورزی انتقاد کرد وگفت:در راستای جهادسازندگی اقدامات بسیاری صورت گرفته ولی نوع کاری که از جنس جهادسازندگی بود تعطیل شدو پرچم آن را بسیج برعهده گرفت.

وی بیان کرد: بسیج سازندگی و محرومیت زدایی ۲ عرصه کار مختلف با اهداف متفاوت را دنبال می کند که باید جزو اهداف سپاه و بسیج بدانیم،کمیته امداد و دستگاه های دیگر هستند ولی موضوع محرومیت زدایی توان گسترده ای به نام توان مردمی انقلابی یعنی بسیج می خواهد.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد:در هر حرکت در راستای انقلاب اگر سهم و نقش مردم را مدنظر نداشته باشیم و جهت گیری های ما در راستای استفاده از توان مردم نباشد کارها به نتیجه نمی رسد.

وی تصریح کرد:باید روی توان مردم سرمایه گذاری خاصی انجام دهیم و وظیفه اصلی سپاه و باید برروی این موضوع متمرکز شود.

 انتهای پیام:ن.ک/

پیمایش به بالا