کارگروه آی تی با هدف هم افزایی و شناسایی ظرفیت اعضا برگزار شد

جلسه کارگروه IT سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن مازندران با حضور هادی عسگری، مسئول این سازمان، محمدهادی مؤذن مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان و اعضای اصلی برگزار شد.

در این جلسه هر کدام از اعضا با هدف انسجام بخشی  پیرامون موضوعات قابل پیگیری در کارگروه و اولویت آن ها نظرات خود را بیان کردند.

 

IMG 6570

.مهندس هادی عسگری ، مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه بیان نظرات هر کدام از اعضا راهنمای مناسبی برای پیگیری برنامه ها در کارگروه ITاست، گفت:با شناسایی و سنجش ظرفیت اعضا وارائه پیشنهادات لازم بهتر می توانیم در راستای بهره مندی از توانمندی افراد قدم برداریم.

IMG 6569

 

همکاری مشترک سازمان بسیج علمی و صنعت و معدن استان

محمدهادی مؤذن هم با اشاره به اینکه بسیاری از فعالیت های علمی به صورت جزیره ای انجام می شود، گفت:در هیچ کدام از شاخه های علمی رهبری واحد نداریم که تقسیم بندی وظایف را انحام دهد و در حال حاضر به دنبال ساختاری برای برون رفت از این سردرگمی هستیم.

مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران با بیان اینکه کارگروه IT یکی اززیرشاخه های علمی سازمان بود، افزود:در راستای ایجاد هم افزایی و پیشگیری از موازی کاری پس از تشکیل سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن برعهده این سازمان نهاده شد .

وی بیان کرد:  اعضای سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری و صنعت و معدن در کارگروه IT همکاری مشترک دارند.

تأکید بر تولید نرم افزارهای داخلی کاربردی

مؤذن با انتقاد از استفاده و متکی بودن از نرم افزارهای خارجی، گفت:درصورت مختل شدن این نرم افزارها با مشکلات جدی در کشور روبرو می شویم و لازم است تا با تکیه برتوانمندی مهندسین داخلی نرم افزارهای داخلی کاربردی تولید کنیم.

مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران با بیان اینکه نیاز به تهیه نرم افزاری برای شناسایی اقدامات علمی انجام شده داریم تا هرمحققی نسبت به کارهای صورت گرفته در حوزه خود آگاهی یابد.انتهای پیام.ن.ک/

پیمایش به بالا