صندوق نوآوری به شرکتهای خصولتی تسهیلات نمی دهد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،بهزاد سلطانی  در خصوص دانش بنیان شدن شرکت های دولتی گفت: بارزه اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی، مقاومت در برابر شرکت های خصولتی بوده است؛ همان شرکتهای دولتی که شرکت های خصوصی ایجاد می کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید شرکت های خصولتی در عرصه تحقق اقتصاد دانش بنیان ورود کنند، اظهار داشت: همچنین ما تاکید داریم که نباید صندوق های پژوهش و فناوری خصولتی ایجاد شود؛ زیرا در این صورت، اقتصاد دانش بنیان محقق نخواهد شد.

سلطانی با بیان اینکه در برابر ورود شرکت ها و صندوق های خصولتی مقاومت می کنیم، خاطرنشان کرد: در واقع اگر این مقاومت نباشد حرکت اقتصاد دانش بنیان به سرنوشت اصل بحث  ۴۴ تبدیل خواهد شد و این حرکت هم تضعیف می شود و خدایی ناکرده با شکست مواجه می شویم.

به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، نباید بخش های دولتی و وابسته به دولت برای افزایش بودجه خود، شرکتی خصوصی ایجاد کرده و در یکمدت زمانی این شرکت را دانش بنیان کنند تا بدین واسطه از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلاتی دریافت کنند.

وی با تاکید براینکه استفاده از تسهیلات این چنینی توسط شرکتهای خصولتی، ضربه ای به کشور وارد می سازد، بیان کرد: همچنین فرموده مقام معظم رهبری که مربوط به اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان است ، با این اقدام (استفاده از اعتبارات صندوق) تحقق نمی یابد.

سلطانی گفت: تاکنون و در این ۳ ساله با شرکتهای خصولتی مقاومت کرده ایم و به آنها تسهیلاتی ارائه ندادیم؛ این یک ارزش است حتی اگر به قیمت ضربه به صندوق نوآوری و شکوفایی تمام شود از آنها حمایت نخواهیم کرد.مهر/

پیمایش به بالا