کمک هزینه دانشجویان غیرایرانی افزایش یافت

صمد حاج جباری با اشاره به چگونگی پرداخت کمک هزینه دانشجویان بورسیه غیرایرانی گفت: کمک هزینه سال ۹۵۵ دانشجویان غیرایرانی بورسیه، تا پایان سال پرداخت شده است.

وی ادامه داد: اعتباراتی که بابت شهریه دانشجویان غیرایرانی بورسیه به دانشگاه‌ها پرداخت می شود، نیز، اخیرا با پیشنهاد  رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و تایید وزیر علوم از ۲۵  تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم با اشاره به افزایش کمک هزینه دانشجویان بورسیه غیرایرانی افزود: دوسال گذشته ۲۵ درصد و سال گذشته ۲۰ درصد کمک هزینه دانشجویان بورسیه غیرایرانی افزایش داشته است.

حاج جباری ادامه داد: امسال نیز با پیشنهاد افزایش کمک هزینه این دانشجویان موافقت شد. از اول سال ۹۶ کمک هزینه ای که برای این دانشجویان پرداخت می شود، حداقل ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.  

وی ادامه داد: البته کمک هزینه پرداختی این دانشجویان، برای  ۶ ماه اول سال، معمولا قبل از پایان سال، با نرخ جدید به دانشگاه ها پرداخت می شود.  مهر/

پیمایش به بالا