تقدیر از سازمان بسیج علمی در ششمین جشنواره استانی مالک اشتر

.

مسئول اشراف سپاه کربلا اظهار کرد: در این جشنوارهاز ۱۹۰ رده موفق تر سپاه و بسیج استانتقدیر به عمل می آید و نفرات برتر جشنواره ششم مالک اشتر توسط سردار بابایی فرمانده سپاه کربلا مورد تشویق قرار می گیرند.

مصطفوی یادآور شد: از معاونت اطلاعات، سازمان علمی پژوهشی، مرکز خدمات کارکنان سپاه کربلا و سپاه ناحیه گلوگاه که در جشنواره کشوری مالک اشتر از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان رده موفق ترکشوری تشویق شدند، در ششمین جشنواره مالک اشتر سپاه کربلا هم مورد تجلیل خواهد شد.

وی همچنین از معرفی ۳۷ رده موفق تر بسیج مازندران برای حضور در جشنواره ملی مالک اشتر سازمان بسیج در گرامی داشت هفته بسیج خبر داد.

مصطفوی در باره ویژگی یا امتیاز رده های برتر در جشنواره مالک اشتر هم بیان کرد: اجرای برنامه های بسیج، اهتمام در برگزاری جلسات حلقه های صالحین، برگزاری دوره های تعمیق معرفتی و بصیرتی، جلسات امر معروف و نهی منکر، جذب ، حفظ، انسجام و ساماندهی منظم نیروها و … به عنوان امتیازهای انتخاب رده موفق تر محسوب شد.

این مسئول تاکید کرد: انتخاب رده های موفق تر برای حضور در ششمین جشنواره مالک اشتر سپاه کربلابر اساس ارزیابی و عملکرد نیرو ها در طی سال ۱۳۹۴ بوده است.

مصطفوی زمان و مکان جشنواره ششم مالک اشتر را چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه در مجتمع فرهنگی غدیر سپاه کربلا اعلام کرد.

وی از حضور مسئولین سپاه کربلا، منتخبین رده های موفق تر، فرماندهان سپاه و بسیج و معاونین سپاه و بسیج استان در جشنواره ششم مالک اشترخبر داد و گفت: میهمان ویژه ششمین جشنواره مالک اشتر سپاه کربلا سردار صفاری فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری است

منبع:خبرگزاری بسیج

پیمایش به بالا