سیاست های ملی گسترش فناوری اطلاعات برای معلولان تدوین می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،اجلاس مشورتی حمایت از تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در توانمندسازی و آموزش توان خواهان، ۵ و ۶ بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود.

کمیسیون ملی یونسکو ایران با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و دفترمنطقه‌ای یونسکو در تهران، در این نشست مشورتی به بحث و تبادل نظر در جهت تهیه توصیه‌هایی برای تدوین سیاست ملی گسترش ICT برای معلولین با هدف توانمندسازی معلولان و ورود مباحث مرتبط با معلولین در برنامه‌های توسعه پایدار کشور، می پردازند.

برگزاری این نشست مشورتی همگام با اهداف یونسکو در جهت ایجاد جوامع معرفتی و علاقه‌مندی و تعهد این سازمان برای همکاری با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ خواهد بود.

بیانیه دهلی به عنوان سند نهایی کنفرانس یونسکو در نوامبر ۲۰۱۴ ، چارچوب مناسبی برای تدوین سیاست‌های ملی در جهت توانمندسازی معلولین درنظر گرفته شده است و توصیه ها و نتایج نشست مشورتی کارشناسی که در تهران برگزار خواهد شد، به تدوین راهبرد بلندمدت گسترش دسترسی به ICT برای معلولین در ایران کمک می کند.فارس/

پیمایش به بالا