بزودی مرکز رشد کشاورزی ساری راه اندازی می شود

 به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری مازندران، محمدهادی مؤذن پس از بازدید با مدیراملاک معاونت مهندسی سپاه کربلا و چند نفر از کارشناسان از چند زمین، محل مورد نظر برای راه اندازی مرکز رشد کشاورزی ساری را انتخاب کرد.

مؤذن با بیان اینکه زمین مورد نیاز برای مرکزرشد کشاورزی ساری از سوی سپاه کربلای مازندران اختصاص یافت، افزود:این زمین در نزدیکی محل سپاه کربلای مازندران است.

وی درباره لزوم تاسیس مرکز رشد کشاورزی در شهرستان ساری اضافه کرد:با توجه به استعداد و ظرفیت بالای کشاورزی استان از لحاظ شرایط آب و هوایی، زمین مستعد و همین طور تعداد ۱۵ هزار تحصیل کرده این رشته، تصمیم بر احداث مرکز رشد کشاورزی گرفتیم.

مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران با بیان اهمیت فعالیت کشاورزی در راستای اهداف اقتصادمقاومتی، افزود: امنیت غذایی مردم که به رشته کشاورزی گره خورده است، از مهم ترین مباحث اقتصادمقاومتی است و نیاز به تلاش برای مستقل شدن در این حوزه داریم.

مؤذن بیان کرد:نخبگان و نوآوران در مرکز رشد کشاورزی به تحقیق می پردازندَ، در کنار آن اقدامات پژوهشی برروی  طیور و ماکیان برای بر طرف کردن نیازهای این حوزه از برنامه های بلندمدت مرکز رشد کشاورزی ساری است.

 و ی افزود:در مرکز رشد کشاورزی انواع گونه کشت به منظور علمی سازی کشاورزی و ترویج آن در میان مردم صورت می گیرد.

لازم به ذکر است، در سفر سال گذشته دکتر قدیانی، مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری کشور تخصیص زمین از طرف سپاه کربلا به مازندران محقق شد که پس از آن با پیگیری مؤذن ، مسئول سازمان و دیدارهای متعدد با هیٔت رئیسه سپاه کربلا، زمینی برای مرکز رشد سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان مصوب شده بود.

                                                                  

 انتهای پیام:ن.ک/

پیمایش به بالا