نفود مشکل مدیریتی در بخش های مختلف علم / لزوم ورود به دانشگاه‌ها برای تغییر نگاه در حوزه علمی

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری از مازندران،جانشین  پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج کشور با بیان اینکه خواسته ابتدایی هر محققی هنوز معیشت است،گفت:ابتدا باید دغدغه معیشت اهل علم را حل کنیم تا بدون داشتن دغدغه کار کنند، باید منبع عمومی را در اختیار تولید علم بگذاریم تا در بلند مدت تبدیل به پروسه‌های درون اجتماع شود.

دکتر حجت الله عبدالملکی با تأکید بر رویکرد دفاع مقدسی، هویت جهادی، منافع جمعی و از خودگذشتگی در حوزه علمی،افزود:نباید از اینکه با ارائه فکرمان، دیگران استفاده می‌برند ترس داشته باشیم بلکه باید ارایه کنیم تا نتیجه آن را در جامعه ببینیم.

جانشین پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج کشور با بیان اینکه بسیج باید تسهیل‌گر ارتباط میان سرمایه و فکر باشد ،اضافه کرد: این اتصال باید با اعتماد پژوهشگران و سرمایه گذاران به بسیج تقویت شود؛با توجه به اینکه  مهم ترین مسئله برای یک سرمایه گذار بازگشت و تضمین سرمایه است ولی  این موضوع با فضای فرهنگ و تفکر بسیج فاصله دارد.

وی افزود:فرهنگ و تفکر بسیج یعنی خودت را در اختیار تعالی اجتماع قرار بده که وقتی جای پول و سرمایه می‌آید قدری تضعیف می‌شود که طبیعی است باید با نگاه ملی حل کنیم.

وابستگی علم به حاکمیت از دوران گذشته

عبدالملکی با اشاره به اینکه علم در تمام دنیا از قدیم الایام وابسته به حاکمیت‌ها بوده،اضافه کرد:تنها در جامعه‌ای که از نگاه سرمایه‌ای به سمت کاربری و به کارگیری رفته باشد این موضوع صدق نمی‌کند ولی باز هم آن‌ها در سرمایه‌گذاری پایین مبتنی بر درآمدهای ملی بودند.

وی پرداختن به طرح‌های پژوهشی را مستلزم طی یک فرآیند عنوان کرد و افزود:اجرای طرح‌ها علاوه بر خودشکوفایی و رشد داخلی استان‌ها، در زمینه حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و فعال شدن پژوهشگران بسیجی تاثیر گذار است.

این پژوهشگر ادامه داد:در حال حاضربا توجه به اینکه برنامه‌و هزینه‌ها در حوزه پژوهشکده‌ها  استانی شده ،هر استان براساس حجم و تعداد برنامه بسیج با رای زنی فرماندهان می‌تواند نسبت به تعیین بودجه اقدام کند؛قبول داریم که نرم ما بسیجی است و براساس حداقل هزینه و بیشترین کار است.

وی افزود:اگر استان‌ها قصد افزایش  بودجه را داشته باشند ما هم تشویق می‌کنیم تا از پژوهشگرهای بسیج حمایت بیشتری داشته باشیم.

عبدالملکی با بیان اینکه در حوزه پژوهش‌های علوم انسانی اصل بر تحقیق،برنامه ریزی ،اجرا و کاربردی بودن پروژه است،گفت: در قسمت کاربردی  ما یک مشکل کلان کشوری داریم که تنها مربوط به طرح‌های ما نیست ،اما نتایج پروژه و شاخص‌های آن در حوزه انجام شده باید به دستورالعمل‌ها تبدیل شود .

لزوم یک سو شدن نگاه پژوهشگر،سفارش دهنده کار و مدیر

این پژوهشگر با بیان اینکه باید درحوزه  کاربردی ساختن نتایج حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم تا پژوهشگر را به نتایج کاربردی هدایت کنیم، گفت: این امر زمانی امکان پذیر است که پژوهشگر،کاربر سفارش دهنده و مدیریت اجرای پروژه با یکدیگر در یک دیدگاه و نظر قرار بگیرند.

در واقع ارتباط میان پژوهشگر و عوامل اجرایی یک ضعف کلی هست که با تعامل و ارتباط مستمر محقق بعد از کاررفع می‌شود به طوری که اما اگر محقق با علم برگردد و نتایج تحقیق خود را درجامعه به کار گیرد،ذهنش هم فعال می‌شود.

نفود مشکل مدیریتی در بخش های مختلف علم

وی با اشاره به اینکه مشکل ما کمبود منابع ، فکر، دانش و تخصص نیست،گفت: مشکل ما مدیریتی است و این مشکل خود را در بخش‌های مختلف از جمله دانش،تولید علم و منابع تحمیل می‌کند و باید با فشار هنجاری برنامه‌های عملیاتی کف جامعه و پژوهشگرها ،مدیران را مجاب کنیم که  از پژوهشگران نترسند چون قرار نیست جای او را بگیرد .

عبدالملکی با بیان اینکه پژوهشگر تنهاقصد جاری و عملیاتی کردن فکر خود را دارد،افزود:نقش مدیر در ابعاد مختلف  افزایش حوزه مدیریت، تخصص و هم تغییر نگرش بسیار مهم است؛دائما مدیران ما خودشان را صاحب کار می دانند در صورتی که مدیر صاحب کار نیست بلکه آمده تا خدمت کند و راه بیاندازدو موانع را بردارد نه اینکه خودش مانع باشد.

جانشین پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج کشور با بیان اینکه از ۶۵ عنوان طرح استانی  سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری در حوزه تحقیقات علوم انسانی  تقریبا ۵۸ مورد انجام شده است،اضافه کرد: گزارشات آماده و افراد برگزیده استان‌ها از نظارت، مدیریت و اجرا مشخص شده است .

مطابقت پروژه های استانی با نیازهای بومی محلی بسیج

این پژوهشگر با اشاره به اینکه پروژه‌های استانی در حوزه نیازهای بومی محلی بسیج براساس شرایط  هراستان‌ می‌پردازد،افزود: سطح کاربردی پروژه ها مطابق با نیازهای استانی است و  پژوهشگر، نیازها، مدیریت و اجرا همه بومی بودند.

جانشین پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج کشور با بیان اینکه اجرای برنامه های سال ۹۶به استان ها واگذار شده است،افزود:دستورالعمل کلی درباره ویژگی‌های پژوهشگر و اینکه مدیر با چه ویژگیهایی می‌تواند مدیر تحقیق شود،وجود دارد.

 عبدالملکی با اشاره به اینکه در صورت اعتماد میان مدیر و پژوهشگر، فضا برای کار محقق فراهم می‌شود،اضافه کرد:با توجه به کم حوصله بودن و زودرنجی پژوهشگران،لازم است صبر مدیران بالاتر برودتا فضای ارتباط متقابل میان دو طرف تقویت شود.

تغییر رفتار،عواطف و تعلقات افراد ،تأثیرگذار بر اصلاح نگاه ملی

وی با تأکید براصلاح  نگاه ملی، حاکمیتی علم و پذیرش این فرآیندها که به آن توانمندسازی  کنش گران علمی می‌گوییم،گفت:زمانی که افراد در پروسه تاریخی ناشی از افزایش شناخت ، آگاهی وافزایش تعلقات و عواطف برای وفاداری و  بعد تغییر رفتارحرکت کنند،نگاه ملی نسبت به علم تغییر می کند.

این پژوهشگر فعالیت در حوزه علم را کاری بلند مدت و پایه‌ای عنوان کرد که باید از حوزه دانشگاه و شناخت ها وارد شدو گفت:باگرفتن نکته کانونی علم، در نخستین گام باید فواید  علم مانند برتری،ثروت، افتخار،کارو حاکمیت برای افراد ثابت شود و آن وقت می پذیرید که باید حرکت کنید.

همان طور که مقام معظم رهبری می فرمایند:هرچه شما در علم و پژوهش هزینه کنید، سرمایه گذاری کردید این موضوع در درجه نخست  برای ارکان حکومتی گفته اند وقتی که ارکان حاکمیتی تحریک شدند و هزینه کردند جامعه هم حرکت می کند.

فراهم سازی حضور نخبگان و کنش علمی در نمایشگاه ها

این پژوهشگر علم را مبتنی بر خلاقیت فردی دانست وافزود:  علم در زمان جاری شدن و حرکت، به مسئله حاکمیت تبدیل می شود؛ تولید علم وظیفه حاکمیت است و ما به عنوان یک رکن حاکمیت در بسیج و کسی که جاذبه بین کف جامعه و رأس حاکمیت هست باید فرصت تحلیل گری را با فراهم سازی زمینه حضور نخبگان و کنش علمی در همین نمایشگاه ها فراهم کنیم .

وی اضافه کرد:باید رشد کنش علمی را فراهم کنیم و از طرفی بنگاه های ما باید علمی باشندیعنی علمی اداره و بعد محرک علم باشند، مانند شرکت های بزرگ خودروسازی،صنایع آهن یا امثال آن که سرمایه در گردش است.

در حوزه نفت ثروت بسیار داشتیم ولی به همان اندازه تولید علم نداشتیم الان که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم می‌گوییم که می‌خواهید پیمان خارجی ببندید این یعنی که خود پول نفت در حوزه نفت هزینه نشده است.

عبدالملکی بنگاه‌ها را محصول تربیت اجتماعی دانست که از کف خانواده ،مدرسه، دانشگاه و اجتماع درمی آیدو این چرخه باید برقرار شود که هنوز جاهایی مشکل دارد.انتهای پیام:ن.ک/

پیمایش به بالا