نرخ مصرف آنلاین محتوا اعلام شد/ مطالعه آنلاین ۲۲ درصد کاربران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،وضعیت مصرف آنلاین محتوا در کشور بر مبنای نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال ۹۴ از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی و با استفاده از نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از ICT اعلام شد.

۵۵.۵ درصد خانوار ایرانی کاربر اینترنت هستند

طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد که ۵۷.۴ درصد خانوار ایرانی به رایانه دسترسی دارند و ۵۵.۵ درصد خانوار ایرانی نیز از اینترنت استفاده می کنند. در همین حال ۴۵.۳ درصد ایرانی های بالای ۶ سال، کاربر اینترنت هستند.

رشد ۵۱ درصدی کاربران اینترنت در ایران

مقایسه وضعیت برخورداری ایرانیها از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به سال ۹۲ نشان می دهد که تعداد کاربران موبایل نسبت به این سال، با ۱۵ درصد رشد همراه بوده است. در همین حال دسترسی خانواده های ایرانی به رایانه رشد ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

شمار کاربران رایانه در کشور نسبت به سال ۹۲ با رشد ۲۰ درصدی و شمار کاربران اینترنت در کشور با رشد ۵۱ درصدی همراه است. همچنین برآوردها نشان می دهد که میزان دسترسی خانوارها به اینترنت طی ۲ سال ۴۶ درصد رشد داشته است.

۵۹ درصد کاربران اینترنت، آنلاین بازی می کنند

در راستای افزایش مصرف آنلاین محتوا در کشور، مشخص شد که ۲۲ درصد کاربران ۶ سال به بالای اینترنت روزنامه، مجله و کتاب الکترونیکی را به صورت آنلاین مطالعه می کنند.

این درحالی است که ۵۹ درصد کاربران ۶ سال به بالای اینترنت در ایران، از موسیقی، ویدئو و بازی به شکل آنلاین استفاده می کنند. در همین حال تنها ۷ درصد کاربران ۶ سال به بالای اینترنت در ایران، تلویزیون را از طریق اینترنت تماشا می کنند.

کاربران ۸ درصد محتوا تولید می کنند

برمبنای اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه کشور، باید میزان تولید محتوای آنلاین تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) به ۱۰ برابر وضعیت کنونی برسد و این درحالی است که برمبنای نظام پایش شاخص های ICT در کشور، میزان تولید محتوا توسط کاربران اینترنت در ایران، ۸ درصد است.مهر/

پیمایش به بالا