سرطان زا نبودن محصولات ماهی دودی شمال ایران

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری  از مازندران ، دکتر مسعود هدایتی فرد دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهربه همراه همکارانش طی یک دوره پنج­ساله موفق به اجرای تحقیقاتی درباره میزان ترکیبات سرطان زا در ماهیان دودی در شمال کشور شد.

hadayatifard

براساس این گزارش این تحقیقات که با همکاری تعدادی از اساتید و دانشجویان به انجام رسیده شامل ۴ پروژه است.

در نتیجه این تحقیقات آمده است:  در خصوص تشکیل ترکیبات سرطان زا (یعنی بزنوپیرن ها و هیدروکربن های چندحلقه ای معطر سنگین یا PAHs) در ماهیان دودی مختلف، پیش از فرآیند؛ طی فرآیند، بعد از فرآیند دود دادن و حتی در دوره نگهداری ماهی دودی و همچنین بررسی این ترکیبات در محصولات بازارهای مهم مصرف ماهی دودی کشور، این نتیجه حاصل شد که حداکثر تشکیل این ترکیبات در گوشت ماهیان دودی ایران درحدود ۱۰ درصد حد مجاز مصرف آنها توسط انسان است و درواقع محصولات ماهی دودی شمال ایران سرطان‌زا نیستند و سالم هستند.

علاوه براین؛ ارتباط تشکیل مواد سرطان‌زا با کیفیت میکروبی و اسیدهای چرب بافت این ماهیان بررسی شده است. مهمترین این مواد شامل ترکیبات با وزن مولکولی سنگین و ازجمله بنزوپیرن، گرایسن و بنزوآپیرن ها هستند. در حالیکه سقف مجازی تشکیل این ترکیبات در بافت ماهیان دودی باید تا ۳۰ میکروگرم در هرکیلوگرم باشد، حداکثر تجمع این ترکیبات در شرایط محتلف تازه و نگهداری شده و نیز در آزمایش­های متععد و گونه های ماهی مختلف، به کمتر از نیم میکروگرم برآورد گردید.

نتایج این تحقیقات در ۳ نشریه معتبر علمی پژوهشی و ISC کشور منتشر شده است.

لازم به ذکر است ؛ موضوع نخستین تحقیق دکتر هدایتی فرد که با همکاری کوثر رضایی (کارشناس ارشد صنایع غذایی) و دکتر اسماعیل فتاحی (متخصص بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی) به انجام رسانده است، درباره شناسایی و استخراج هیدروکربن‌های چند حلقه‌ای آروماتیک از بافت ماهیان دودی و اثرات آن بر روی شاخص‌های کیفی، میکروبی و ترکیب اسیدهای چرب است. متن کامل این تحقیق که در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ا نتشار یافته است، بر روی انواع آنالیز این نوع ترکیبات در ماهیان دودی شده کپور نقره ای، کفال طلایی و سفید دریای مازندران بوده است.

دومین پژوهش وی با عنوان مطالعه شاخص‌های کیفیت، بار میکروبی و ترکیب اسیدهای چرب بافت ماهیان اقتصادی دودی شده ی موجود در بازارهای شمال ایران با همکاری نشاط پورمولایی کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیه الله آملی به اجرا در آمده است و متن کامل این پژوهش در فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران از نشریات دانشگاه تربیت مدرس انتشار یافته است.

پژوهش دیگری هم با همکاری این استاد دانشگاه، دکتر پیمان آریایی «استادیار دانشگاه» و احسان حسنی مقدم «کارشناس ارشد صنایع غذایی» با هدف بررسی اثر فرآیند دودی سرد بر روی تولید هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای آروماتیک (PAHs)، شاخص‌های کیفی، میکروبی و تغییرات اسیدهای چرب امگا-۳ ماهی کپوردر مچله علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس انتشار یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران دکتر هدایتی فرد از نخبگان و پژوهشگران فرهیخته مازندران به شمار می آید.

 انتهای پیام:ن.ک/

پیمایش به بالا