سیستم بازیابی مافوق صوت درون اتمسفری اختراع شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، «طرح ساخت و آزمایش سیستم بازیابی مافوق صوت درون اتمسفری» که برای اولین بار در کشور در پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران به انجام رسیده، به عنوان اختراع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید.

مخترعان این پروژه محمد ادیب قپانوری، محمد سامانی و محمود اکبری باصری از محققان گروه پژوهشی سازه پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران هستند که این طرح اختراعی را به انجام رسانده‌اند.

«سیستم بازیابی یکپارچه مافوق صوت درون اتمسفری» شامل یک چتر مافوق صوت و یک چتر زیرصوتی و زیرسیستم‏های مرتبط است که به شکل سری به یکدیگر الحاق شده ‌اند. در این سیستم بازیابی، به واسطه طرح‌ریزی خاص کوله چتر مافوق صوت، دیگر نیازی به جدایش مرحله ‌ای نبوده و چتر اصلی پس از عملکرد کاترها توسط چتر مافوق صوت بیرون برده می‌شود.

این طرح قابل ارتقا برای بازیابی انواع محموله‌ها در ارتفاعات مختلف است. قابلیت اطمینان این سیستم، بالا و دارای هزینه ساخت و نیز ریسک کمتر در بازیابی به نسبت دیگر کاهنده‌های سرعت در رژیم مافوق صوت ‏است.

به دلیل وسعت یافتن پروژه‏ های هوافضایی در کشور در رژیم‏های پروازی مافوق صوت، نیاز به بازیابی محموله ‏های دارای اهمیت، در آن رژیم و فرود سالم آنها داشته و این در حالی است که تاکنون سیستم بازیابی محموله از رژیم مافوق صوت در کشور ساخته نشده است و دانش پیشین در این زمینه در کشور محدود به چترهای زیرصوتی می ‌شود.مهر/

پیمایش به بالا