جزئیات تخفیف شبکه آزمایشگاهی به نخبگان و شرکتهای دانش بنیان

دکتر رضا اسدی فرد، اظهار داشت: طرحی در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردیِ معاونت علمی و  فناوری ریاست جمهوری با عنوان باشگاه مشتریان عضو شبکه، از یک سال قبل برای ارایه خدمات آزمایشگاهی تخفیف‌دار به گروه‌های مخاطب مختلف شروع شده است.

وی افزود: اعضای بنیاد نخبگان، شرکت‌های دانش بنیان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مادر سراسر کشور و همه افراد عضو باشگاه مشتریان شبکه می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

وی با بیان اینکه طرح‌های تخفیف‌دار مشمول اعضای باشگاه مشتریان می شود، گفت: نخبگان به میزان ۶۰ درصد، شرکت های دانش بنیان ۵۰ درصد، اعضای هیات علمی ۴۰ درصد و همه اعضای باشگاه مشتریان به میزان ۱۵ درصد از تخفیف خدمات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی برخوردار می شوند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری افزود: تا کنون ۵ هزار و پانصد نفر از این طرح تخفیف دار استفاده کرده اند.

اسدی فرد خاطر نشان کرد: ابتدای سال جاری شانزده میلیارد ریال بابت این تخفیف‌ها از طرف معاونت علمی و فناوری به مراکز عضو شبکه پرداخت شده است.

وی افزود: شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری‌های راهبردی کشور است که تقویت و توسعه زیرساخت‌های خدمات مطلوب آزمایشگاهی را در این حوزه بر عهده دارد.

وی با اشاره به اهداف شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی گفت: «بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌های فناوری راهبردی»، « تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی»، «جمع آوری اطلاعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی و پراکندگی آن در سطح کشور با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور»، « ارتقا دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه‌ها از طریق آموزش و به اشتراک‌گذاری تجارب»، «استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارائه خدمات با نتایج قابل اعتماد»، «کمک به تکمیل توانمندی‌های آزمایشگاهی مراکز عضو در راستای نیازهای کشور» از اهداف این شبکه به شمار می روند.مهر/

پیمایش به بالا