تعریف ۶۰۰ طرح توسعه فناوری و تجاری سازیt

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، علی وطنی در خصوص نتیجه تلاش ستادهای معاونت علمی، گفت: حاصل تلاش این ستادها در دوسال اخیر، تعریف حدود ۶۰۰۰ طرح توسعه فناوری و تجاری سـازی در حـوزه هـای مـرتبط بـا اولویت های نقشه جامع علمی کشور است.

وی افزود: بسیاری از این پروژه ها در سطح پـروژه هـای کـلان ملـی و بـا رویکرد بازار محور تعریف شده و در نتیجه به منظور تضمین تجاری سـازی و کـاربردی بـودن طـرح هـا بـا اسـتفاده از مـدل تسهیلات حمایت شده اند.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی ادامه داد: علاوه براین تلاش شده است با شکل دهی نهادهای تخصصی با حداکثر استفاده از ظرفیت های موجـود کشـور، حـوزه هـای اولویت دار با تمرکز ساختاری پیگیری شود که به اختصار مروری بر عملکرد هر یک از این نهادها می شود.

وی تصریح کرد: بیشترین طرح های مورد تایید در دو سال گذشته برای ستادهای توسعه فناوری های نانو، زیست فناوری، سلول های بنیادی و طب بازساختی، انرژی های تجدیدپذیر و گیاهان دارویی و طب سنتی بوده است.مهر/

پیمایش به بالا