توصیه به انجمن برنج برای در اختیارگرفتن مسئولیت این حوزه

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری از مازندران،مشاورعالی وزیر جهادکشاورزی در هفدهمین همایش ملی برنج در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ساری گفت: به انجمن ملی برنج ایران توصیه می کنم تا در مسایل برنج کشور مسئولیت تصمیم گیری را برعهده بگیرند.

محمدحسین شریعتمدار با بیان اینکه در استان فارس کشاورزان از عمق ۲۵۰ الی ۳۰۰متری اقدام به بیرون کشیدن آب می کنند تا کشاورزی کنند،گفت: مردم تا ۴ سال پیش رغبتی به کشاورزی نداشتند.

شریعتمدار بیان کرد: دولت براساس سیاست هایی که به تازگی اعمال شده از کشت برنج در مناطقی که دارای کمبود منابع آبی است،جلوگیری می کند،در حال حاضر کمبود آب و اشتغال دو چالش کشور است و علاوه برآن، خشکسالی هم مزید برعلت کم آبی شد .

مشاورعالی وزیر جهادکشاورزی میزان آب تجدید شونده کشور  تا ۷ سال پیش  را۱۳۰میلیارد عنوان کرد و گفت: این میزان در حال حاضر به ۸۸/۷میلیارد رسیده است و آب قابل بهره برداری ایران تا ۵ سال پیش ۸۵میلیارد بود که  در حال حاضر ۴۵میلیارد شده است.

وی افزود: افت آب زیرزمینی در منطقه شمال کشور مشهود است، تا ۱۰ سال پیش از هرچاه ۱۹۵هزارمترمکعب آب برداشت می شد ولی امروز به ۵۷هزار مترمکعب با عمق بیشتر رسیده است.

شریعتمدار بیان کرد:یک کشاورز هزینه گزاف بیرون کشیدن آب از عمق بالا را تحمل می کند و درنتیجه محصول تولیدی گران می شود.

وی با اشاره به اینکه درصد استفاده از منابع تجدیدشونده در دنیا ۹درصد است،تصریح کرد: این موضوع در حالی که به سمت اضمحلال منابع آب حرکت می کنیم ،منابع آبی به شکل مأیوس شده ای باقی مانده است ولی بسیاری از کشورها با نصف همین میزان آب، برداشت محصولی برابر ایران دارند.

شریعتمدار با اشاره به اجرای ۲ طرح تعادل بخشی آب از سوی وزارت نیرو و جهادکشاورزی،گفت:در طرح وزارت نیرو قرار است در طول ۵ سال برنامه ششم ۱۱هزار میلیون مترمکعب صرفه جویی شود تا منابع آب زیرزمینی حالت تعادل باقی بماند.

وی با بیان اینکه در طرح دوم  افزایش بهره وری آب مورد توجه قرارگرفته است،افزود:اگر طرح تعادل بخشی به منابع آب در بخش کشاورزی به نتیجه مناسب برسد نسل ما می تواند برای حل مشکل قدم بردارد.

مشاورعالی وزیرجهادکشاورزی بیان کرد:در طول ۲سال و نیم گذشته  اقداماتی از سوی این نهاد برای  تدوین طرح جامع بهره وری آب در حال انجام است که در این طرح روش های اجرایی بهره وری آب مورد توجه قرارگرفته است.

این مسئول بر اجرای تحقیقات در حوزه برنج با توجه به درنظرگرفتن کمیت،افزود:در مطالعات راهبردی انجام گرفته ،کشاورزی در چنداستان توصیه نمی شود.

شریعتمدار با بیان  اینکه علیرغم مبارزه با آفات ۳۵درصد خسارت در محصولات داریم که متوسط این رقم در دنیا ۴۲درصد است،گفت: به انجمن ملی برنج ایران توصیه می کنم تا در مسایل برنج کشور مسئولیت تصمیم گیری را برعهده بگیرند.

مشاورعالی وزیرجهادکشاورزی بر اهمیت نظرات کشاورزانی که عضو انجمن ملی برنج هستند برای بهره وری مناسب تأکید کرد و گفت: میزان تولید شکر در سال جاری رکورد زد،افزود:یک میلیارد و ۳۵۰میلیون تن تولید داشتیم که به دلیل افزایش تولید چغندر از ۲۶ تن به ۵۴تن است.

انتهای پیام:ن.ک/

پیمایش به بالا