جلسه مرکز رشد و تحقیقات کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری مازندران،امنیت غذایی مردم  به رشته کشاورزی گره خورده است، برهمین اساس توجه به این حوزه از مهم ترین مباحث اقتصادمقاومتی است.

در همین راستا سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران با همکاری دفتر آموزش و پژوهش سازمان اقدام به راه اندازی مرکز رشد ،تحقیقات کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی  در زمینی که از سوی سپاه کربلای مازندران به این مرکز اختصاص یافت، کرده است.

قرار است نخبگان و پژوهشگران در مرکز رشد و تحقیقات کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی به تحقیق  بپردازندو در کنار آن اقدامات پژوهشی برروی  طیور و ماکیان برای بر طرف کردن نیازهای این حوزه به صورت برنامه بلندمدت به اجرا درآید.

علاوه بر این در مرکز رشد کشاورزی انواع گونه کشت به منظور علمی سازی کشاورزی و ترویج آن در میان مردم صورت می گیرد.

پژوهشگران و نخبگان سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران باهدف بررسی بیشتر درباره برنامه های مرکز رشد کشاورزی، فعالیت های تحقیقاتی و عملیاتی  از محل مرکز رشد بازدید کردند و در ادامه، جلسه مرکز رشد برگزار شد.

لازم به ذکر است ،در سفری که دکتر قدیانی، مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری کشور در سال ۹۴ به مازندران داشت ،تخصیص زمین از طرف سپاه کربلا به مازندران محقق شد که پس از آن با پیگیری مؤذن ، مسئول سازمان و دیدارهای متعدد با هیٔت رئیسه سپاه کربلا، زمینی برای مرکز رشد سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان مصوب و در اختیار سازمان قرار گرفت.

انتهای پیام/

پیمایش به بالا