اطلاعیه طرح جذب سربازپژوهشگر در سال ۹۵

 اطلاعیه طرح جذب سرباز پژوهشگر بدین شرح است:

مدارک مشمولین جهت جذب طرح سرباز پژوهشگر سال ۱۳۹۵ سازمان بسیج علمی استان مازندران

۱:داشتن گواهی دوره تکمیلی بسیج برای مشمولین اجباری است

۲:داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای مشمولین اجباری است (لزوما تنها دارندگان مدرک کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند)

۳:معرفی و ارسال مدارک ۷۵روز قبل از اعزام جهت طرح در کمیسیون سازمان ، توسط استان ها الزامی است.

۴:مصاحبه اولیه توسط مسئولین سازمان انجام و گزارش مصاحبه پیوست مدارک ارسال گردد.

۵:مسئولیت پیگیری امورات جذب ، معرفی، گزارشگیری و ..سرباز پژوهشگر با مدیریت نیروی انسانی معاونت اداری پشتیبانی سازمان است.

۶:به مشمولین تأکید گردد،تکمیل و تحویل مدارک و فرم ها به منزله جذب نبوده و تعهدی برای سازمان در پی نخواهد داشت.

۷:در صورت موافقت در کمیسیون سازمان ، افراد می بایست جهت معاینات پزشکی و مصاحبه تخصصصی در زمان اعلام شده به سازمان مرکزی مراجعه نمایند.

۸:سعی شود در انتخاب افراد با توجه به محدودیت جذب و سهمیه ، ملاک های علمی و عملی لحاظ و از بهترین نیروهای بسیجی در سطح استان استفاده شود.

تذکر:

جمع کل امتیازات با توجه به جدول زیر ۱۳۶است،افرادی که حداقل ۵۰ امتیاز به دست آوردند به سازمان مراجعه نمایند.

ردیف عنوان فعالیت امتیاز فعالیت حداکثر امتیاز
۱ چاپ مقاله ISIیا علمی پژوهشی ۵-۴ ۲۰
۲ چاپ مقاله علمی ترویجی ۴-۳ ۱۶
۳ چاپ ارائه مقاله در همایش های ملی و بین المللی و یا چاپ مقاله در مجلات علمی و تخصصی ۳-۲ ۱۲
۴ چاپ یا ارائه چکیده مقاله در همایش های ملی و بین المللی و یا چاپ یا ارائه اصل مقاله در همایش های منطقه ای و غیرملی ۲-۱ ۸
۵ ثبت اختراع، ابتکارو نوآوری ۱۰-۵ ۲۰
۶ کسب عنوان در مسابقات و جشنواره های معتبرعلمی

جشنواره ۵

مسابقات ۱۰

۲۰
۷ چاپ کتاب ۱۰-۵ ۲۰
۸ مجری و یا همکاری در طرح پژوهشی

همکاری ۵

مجری ۷

۲۰

v     منظور از مسابقات ، مسابقاتی است که مورد تایید یکی از وزارتخانه های دولتی و یا ردانتشگاه بوده و منوظر از جشنواره ها ، یکی از جشنواره های خوارزمی ، فارابی و یا ابوعلی سینا می باشد.

پیمایش به بالا