تامین ۹۸ درصد برق کاستاریکا از انرژی های پاک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،انرژی های پاک ۹۸.۱ درصد الکتریسیته این کشور را تامین کردند. در این میان فقط تامین ۱.۹۹ درصد از انرژی مورد نیاز کشور با سوخت های فسیلی تامین شد. با ثبت این رکورد، کاستا ریکا از بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در حال به کارگیری فناوری های مختلف  انرژی های پاک هستند، جلو زد.

این کشور با جمعیت ۴.۹ میلیون نفر بخش اعظم الکتریسیته خود را به وسیله تجهیزات عظیم برق آبی تامین می کند. در این کشور رودخانه های متعدد و باران های موسمی زیادی وجود دارد.

واحدهای تولید انرژی زمین گرمایی و توربین های بادی نیز از منابع اصلی تامین انرژی هستند. اما نیروی خورشیدی و زیست توده سهم کمی در سبد تامین انرژی کاستاریکا دارند.مهر/

پیمایش به بالا