کلاس آموزشی پرورش ماهی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی،پزوهشی و فناوری مازندران، دوره آموزشی و کاربردی پرورش ماهی(سردابی، گرم آبی و زینتی)برگزار می شود.

براساس این گزارش ، با توجه به استقبال علاقمندان به یادگیری نحوه پرورش انواع ماهی ، مدیریت بخش آموزش و پژوهش سازمان اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در روزهای ۴ و ۵ آبان ما سال جاری می کند.

پیمایش به بالا