دومین شماره ماهنامه «ایرانشهر امروز» با محوریت نقد کتاب و مطالعات ایرانی منتشر شد

 

بخشی از این ماهنامه، به «نقد کتاب» اختصاص دارد که طی آن کارشناسان و پژوهشگران این حوزه کتاب‌هایی را که درباره ایران و مطالعات ایرانی منتشر می‌شود، مورد نقد قرار داده‌اند. «مطالعات ایرانی قبل از اسلام»، «مطالعات ایرانی پس از اسلام تا دوران معاصر»، «ایران در فرهنگ جهان» بخش‌های دیگر این ماهنامه را تشکیل می‌دهند که آثار مهم منتشر شده در کشورهای مختلف درباره فرهنگ ایرانی و مطالعات ایرانی را بررسی می‌کند.
همچنین بخشی از این ماهنامه به درگذشتگان معاصر در حوزه نقد و مطالعات ایرانی اختصاص دارد.  ماهنامه «ایرانشهر امروز» که با قیمت ۱۵ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته، یک مجله فارسی‌زبان و ماهانه به سردبیری استاد سیدعلی آل‌داود است که در مقطع فعلی، دو ماه یک بار به صاحب امتیازی موسسه فرهنگی رایزن منتشر می‌شود.

منبع:ایسنا
پیمایش به بالا