کلاس آموزشی مزاج شناسی

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،با برنامه ریزی ستاد اجرایی آموزش و پژوهش سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری مازندران، 
دوره آموزشی مزاج شناسی برگزار شد.
براساس این گزارش،این کلاس آموزشی به مدت دوروز یک شنبه و دوشنبه ۱۳ و ۱۴ دی ماه سال جاری از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در ساری پایگاه علمی و مرکز رشد شهید بخشی سازمان بسیج علمی مازندران برگزار شد.
لازم به ذکر است،ستاد اجرایی واحد آموزش و پژوهش سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران در راستای اجرای اهداف اقتصادمقاومتی در طول سال اقدام به برگزاری کلاس های بسیاری به منظور ارتقای آگاهی علاقمندان به کارآفرینی و اشتغال زایی،پرورش ماهی و ..برگزار می کند.
پیمایش به بالا