جلسه داوری طرح های مکانیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،جلسه داوری طرح های مکانیک در مرکز حمایت این سازمان برگزار شد.

براساس این گزارش،دو طرح مکانیک در این جلسه از سوی داوران مورد بررسی قرار گرفت.

IMG 7956IMG 7962

پیمایش به بالا