حمایت از نخبگان علمی با در اختیار قراردادن تجهیزات رایگان

میثم حسنعلی زاده با بیان اینکه در مرکز رشد شهید بخشی کلاس های متنوعی به منظور افزایش آگاهی و سطح علمی شرکت کنندگان برگزار می شود، افزود:شرکت کنندگان در پایان کلاس مدرک رسمی دریافت می کنند

مسئول مرکز رشد شهید بخشی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران بیان کرد:معرفی مستقیم طرح ها و نفرات برتر جهت استفاده از کسر خدمت سربازی، انعقاد قرارداد و انجام حمایت های مالی از مزایای شرکت در این کلاس ها است

وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در کلاس های مرکز رشد می توانند در تیم ها و مسابقات علمی حضور یابند، اضافه کرد: مشاوره در زمینه های مختلف تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی آن، حمایت از نخبگان دانش آموز جهت شرکت در جشنواره های مختلف علمی و خوارزمی هم از جمله امتیازاتی است که به نخبگان علمی داده می شود.

مسئول مرکز رشد شهید بخشی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران با بیان اینکه نخبگان علمی امکان استفاده رایگان از تجهیزات این مرکز را دارند، افزود:برگزاری مسابقات درون سازمانی برای نخبگان و معرفی نفرات برتر به صدا و سیما هم از سوی مرکز انجام می شود

پیمایش به بالا