کلاس پرسشگری برگزار شد

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،کلاس پرسشگری در دو روز متوالی در محل سالن امامت سپاه کربلای استان برگزار شد.

براساس این گزارش،این کلاس با هدف افزایش توانمندی پژوهشگران در حوزه تحقیقات میدانی با حضور ۵۳ نفر از بسیجیان برگزار شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلای مازندران در محل برگزاری کلاس حضور یافت و گفت:پژوهش بنیاد هر کار علمی است و برای انجام کارهای بزرگ و موفقیت در آن نیاز به تحقیقات درست داریم.

سرهنگ پاسدار جواد بخشی با تأکید برفرمایشات رهبرفرزانه پیرامون لزوم اجرای پژوهش در جامعه،افزود:آگاهی نسبت به نیازمندی ها و خواسته های اقشار مختلف با 

انجام پژوهش امکان پذیراست.

محمدهادی مؤذن،مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران هم در حاشیه برگزاری کلاس بر نحوه انجام صادقانه پژوهش از سوی محققان تأکید کرد.

انتهای پیام:ن.ک/

por.4porpor.2por.5

پیمایش به بالا