ارتباط میان صنعت و دانشگاه در مازندران مطلوب نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، سعید یگانگی درباره تاثیر برپایی هفته پژوهش و فناوری در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تبدیل علم به ثروت گفت: برگزاری جلسات هم افزایی بین صاحبان صنایع  و سرمایه گذاران و اساتید و سوق دادن پژوهش های پایان نامه ها، می تواند در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تبدیل علم به ثروت بسیار موثر باشد.

یگانگی با اشاره به اینکه ارتباط میان صنعت و دانشگاه چندان مطلوب نیست،‌ ادامه داد: برگزاری مراسم هفته پژوهش باید به سمت جهت گیری ارتباط با صنعت باشد، تنها اعلام اسامی پژوهشگران برتر بر اساس آمار تولیدات علمی چندان موثر و کارساز نیست.

مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران در خصوص وضعیت بودجه پژوهشی دانشگاه ها، خاطرنشان کرد: بودجه پژوهشی در حال حاضر در عمل در اولویت نیست، حتی در دانشگاه، بودجه پژوهشی باید از سمت صنایع و با تحقیقات جهت دار تامین شود.

یگانگی در بخش دیگری از سخنان خود، بهترین دستاورد دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت را عقد قرارداد های پژوهشی با سازمان های دولتی دانست و عنوان کرد: در راستای تحقق دانشگاه های نسل سوم یا دانشگاه کار آفرین، می بایست تیم های بازاریابی تشکیل شود و با هدف قرار دادن صنایع، موجبات ارتباط بیشتر را فراهم آورد. همچنین می توان بروشور های تبلیغاتی در خصوص توان پژوهشی و توانمندی های علمی اساتید تهیه و پخش شود.ایسنا/

پیمایش به بالا