طوفان نقاط مختلف مازندران را درنوردید/بارش های رگباری ادامه دارد

وی بیان کرد:مجموع بارش باران گزارش شده از ایستگاه‏ های هواشناسی استان از پنج‏شنبه شب مورخه ۱۱/۶/۹۵  تا ساعت ۳۰/۷‏ صبح جمعه بارای  رامسر ۹/۲۲ نوشهر ۴/۴۷ بابلسر ۲۰ آمل ۶۸ قائمشهر ۲/۲۳ ساری ۲۵ دشت ناز ۱۶ بندر امیر آباد ۲/۶ گلوگاه ۶/۳۳ پل سفید ۵/۵ سیاه بیشه ۲/. کجور ۵/. بلده ۹/۳ آلاشت ۱یک کیاسر ۲/۸ میلیمتر بودو حداکثر باد نیز در رامسر ۲۹ نوشهر ۶۵ بابلسر ۳۶ آمل ۹۴ قائمشهر ۱۰۸ ساری ۷۹ دشت ناز ۵۰ بندر امیر آباد ۴۳ گلوگاه ۲۲ پل سفید ۷۲ سیاه بیشه ۲۲ بلده۷۲ کجور ۶۵ آلاشت ۱۱ کیاسر ۴۷ کیلومتر بر ساعت بود.

وی در ادامه افزود این سیستم به طور نقطه ای در برخی مناطق مرکزی استان به خصوص در شهرهای نور آمل بابل قائمشهر میانگین ۹۰ تا ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت باد شدید داشتند وبه طور لحظه ای نیز در قائمشهر سرعت باد به ۱۳۰ کیلومتر رسیده بود .
داداشی گفت :طی ساعات آینده به طور متناوب درسطح استان شاهد بارش های رگباری خواهیم بود و از فردا میزان ناپایداری کاسته خواهد شد .

پیمایش به بالا