آغاز توزیع سوخت دوم جایگزین گاز برای صنایع تولیدی و خدماتی مازندران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،حسینعلی طالبی افزود : شرکت پخش فرآورده های نفتی ، مصرف هفت روز نفت گاز و ۱۵ روز نفت کوره را به عنوان ذخیره واحدهای غیر خانگی به متقاضیان تحویل می دهد.

وی گفت که تامین سوخت واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله صنایع چوب و کاغذ، کارخانه سیمان نکا و کیاسر ،کارخانه لبنی کاله ، خبازی ها و مرغداری ها پس از بررسی افت فشار گاز سال گذشته و تائید مصرف سال قبل به آنان تحویل می شود.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری همچنین اعلام کرد که به اندازه کافی سوخت نفت گاز و نفت کوره در استان ذخیره شده است و مشکلی در زمان قطعی احتمالی سوخت گاز به وجود نخواهد آمد.

شرکت گاز مازندران پیش از این از همه ادارات ، صنایع ، مدارس و دانشگاهها خواسته بود نسبت به دوگانه سوز کردن سامانه گرمایشی خود اقدام کنند تا در صورت افت فشار یا قطعی گاز ، دچار مشکل نشوند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده ، برقراری مستمر جریان گاز خانگی ، بیمارستان ها و صنایع کم مصرف در اولویت شرکت گاز قرار دارد و صنایع عمده و سپس نیروگاهها نیز در اولویت آخر هستند.

بر اساس این تصمیم ، در صورت افت فشار گاز ، محدودیت مصرف برای نیروگاهها ، صنایع عمده پر مصرف و سپس کم مصرف به ترتیب اولویت اعمال خواهد شد به همین دلیل صنایع عمده موظف هستند در فصل زمستان در اندیشه جایگزینی سوخت دوم باشند.

مازندران یک میلیون و ۲۱۵ هزار مشترک گاز دارد.ایرنا/

پیمایش به بالا