حمایت از کارآفرینان و صاحبان ایده در نخستین مرکز رشد حوزه رفاه

وحیده نگین  افزود: انتظار می‌رود سازمان ‌های حوزه اجتماعی و مردم نهاد حمایت‌های لازم را از ایده‌های برتر مرکز رشد خوشه‌های فناوری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی داشته باشند.

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی با بیان این که مرکز رشد خوشه‌های فناوری این موسسه منجر به بروز خلاقیت‌ها و در نتیجه زمینه‌ساز کارآفرینی در حوزه رفاه اجتماعی می‌شود، افزود: این مرکز با رویکرد استقبال و حمایت از کارآفرینان خلاق و صاحبان ایده در حوزه رفاه اجتماعی، راه اندازی می شود.

نگین تاکید کرد، این مرکز می‌تواند میزبان گستره وسیعی از خدمات و صنایع از جمله، خدمات بهزیستی، تامین اجتماعی، صنایع فناوری بنیان، نرم‌افزاری، تجارت الکترونیکی، زیستی، هنری، تولیدی، گردشگری و رسانه‌ای باشد.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان برخی از اقدام های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در سال جاری در چارچوب رسالت سازمانی موسسه، به موفقیت موسسه در تدوین، تصویب و دریافت مجوز برگزاری دوره‌های ‘کارشناسی ناپیوسته مدیریت رفاه اجتماعی’، ‘ کارشناسی ناپیوسته توانبخشی افراد کم‌توان ذهنی’ و ‘کاردانی تربیت مربی کودکان کم‌شنوا و ناشنوا’ از دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مهر ماه سال جاری اشاره کرد.

نگین مهمترین دوره های درحال برگزاری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی را تربیت مربی پیش دبستانی، مددکاری اجتماعی، اصلاح و تربیت، خدمات سلامت، تربیت مربی کودکان کم توان ذهنی،تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه، تربیت مربی مهد کودک، آسیب شناسی اجتماعی، مدیریت سلامت، خدمات مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماری ها نام برد.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان افزود: دوره‌های ‘کارشناسی ناپیوسته حقوق کار و تامین اجتماعی’ و ‘کاردانی توانبخشی مبتنی بر جامعهCBR ‘ نیز در مراحل پایانی تصویب است که امیدواریم در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ اقدام به پذیرش دانشجو در این دوره ها داشته باشیم.

به گفته نگین، دوره‌های یاد شده با هدف تربیت نیروهای متخصص در جهت رفع نیازهای حوزه رفاه اجتماعی کشور و سازمان های تخصصی این حوزه با رویکرد تولید و توسعه دانش رفاه اجتماعی و مهارت آموزی متناسب با نیاز جامعه ایران در حال و آینده برنامه‌ریزی شده است.

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در ادامه اقدام های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی را در راستای اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه با سازمان نهضت سواد آموزی به منظور بهره گیری از ظرفیت های موسسه در دستیابی به اهداف و برنامه های سوادآموزی

تشریح کرد.

نگین گفت: این تفاهمنامه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و تلاش در جهت تثبیت آموخته های نوسوادان و همچنین ترویج و ساماندهی آموزش های مهارتی موردنیاز جامعه هدف، منعقد شده است.

وی انجام پژوهش های کاربردی، توسعه ای ویژه کم سوادان و نوسوادان درقالب طرح های آموزشی براساس محورهای همکاری مشترک را از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه عنوان کرد.

نگین از تالیف کتاب برای طرح ‘مراکز یادگیری محلی’ به عنوان نخستین و مهمترین اقدام در راستای عمل به مفاد تفاهمنامه با سازمان نهضت سواد آموزی خبر داد و گفت: موسسه در قالب این طرح در حال تدوین و تالیف ۴۰عنوان کتاب برای مدرسین و مربیان نهضت سواد آموزی (در سطوح تحصیلی کارشناسی و بالاتر) است.

وی افزود: هدف این طرح افزایش مهارت های کم سوادان و نوسوادان در سه سطح مهارت های زندگی،مهارت های اجتماعی و حقوق شهروندی است که در مجموع در ۲۰۰ ساعت برنامه آموزشی به کم سوادان و نوسوادان انتقال خواهد یافت.ایرنا/

پیمایش به بالا