حمایت مادی سازمان بسیج علمی از ۵۰۰ نفر

وی با اشاره به پیروزی رزمندگان ایران در ۸ سال دفاع مقدس، اضافه کرد:بسیجیان ما در عرصه علمی هم به توفیقات خوبی دست یافتند و شهدای عرصه علم و فناوری داریم.

سرداربابایی با بیان اینکه ایران در علوم پایه و اصلی رتبه ۳۲ جهان را دارد، افزود:بسیج هم به خوبی در عرصه علم وارد شده و سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران از ۵۰۰ پرونده حمایت مادی کرده است.

بابایی افزود: بیش از هزار نفر از حمایت‌های معنوی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران برخوردار شدند.

پیمایش به بالا