بازنگری آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج

 

دکتر مجتبی صدیقی  درمورد شرایط دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج به داخل اظهار کرد: چنانچه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج مایل باشند برای ادامه تحصیل به داخل کشور بازگردند، باید الزامات مختلفی که در هر مقطع وجود دارد را رعایت کند.برای مثال دانشجویان مقطع کارشناسی باید دو ترم در دانشگاه خارج از کشور تحصیل کرده باشند، معدل آن‌ها از یک حدی پایین‌تر نباشد در حالی که دانشجوی مقطع دکتری باید یک سال در دانشگاه خارجی تحصیل کرده باشند.

وی با بیان اینکه احتمال پذیرش درخواست دانشجویانی که در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند بیشتر است، اظهار کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد کم و در مقطع دکتری محدود است.

رییس سازمان امور دانشجویان در پایان از بازنگری آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج به داخل خبر داد و گفت:این آیین‌نامه ظرف یک تا دو ماه آینده بازنگری می‌شود.

پیمایش به بالا