کلاس آموزشی نحوه پرورش زالو برگزار شد

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، کلاس آشنایی با نحوه پرورش زالو در محل پایگاه علمی شهرستان ساری برگزار شد
براساس این گزارش ،با توجه به اهداف و برنامه های ستاد اجرایی آموزش و پژوهش و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی ، دوره آموزشی پرورش زالو با حضور استاد مهران یعقوبی برگزار شد.
مدیرآموزش و پژوهش سازمان ، مهندس علی حاجیان پس از بازدید و بررسی از دوره یک روزه علمی و عملی پرورش زالو از نحوه برگزاری و آموزش فراگیران اعلام رضایت کرد.
 
پیمایش به بالا