بازدید مسئول سازمان از پایگاه های علمی شهرستان های قائمشهر،بهشهر و آمل

 

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،محمدهادی مؤذن از پایگاه های علمی شهرستان های آمل، بهشهر و قائمشهر باید کرد.

مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران پس از بازدید از پایگاه های علمی و شناخت ظرفیت های آنان به ارائه راه کاری عملیاتی برای پیشرفت پرداخت.

behshahr

بازدید از پایگاه های علمی با حضور فرماندهان ناحیه حوزه و پایگاه شهرستان های قائمشهر، بهشهر و آمل صورت گرفت .

طی برگزاری نشست با فرماندهان پایگاه بسیج قرار شد تا آن ها نخبگان و استعدادهای برتر شهرستانی را به پایگاه علمی معرفی کنند تا در جمع آوری بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد.

ghaemshahr

لازم به ذکر است، طی بازدید به عمل آمده ۳ پایگاه نمونه علمی در شهرستان های قائمشهر،بهشهر و آمل به فرماندهای پایگاه معرفی شدندتا از ظرفیت آن ها بیشتر استفاده شود.

amol

سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری مازندران که از سال ۸۷ راه اندازی شده است، در حال حاضر دارای بیش از ۱۳۰۰ عضو و ۷ پایگاه علمی در شهرستان های ساری،قائمشهر،بابل،نوشهر،تنکابن،آمل و بهشهر است.

ارائه حمایت های مادی و معنوی به نخبگان، برگزاری نمایشگاه اخترعات و تجلیل از برگزیده های علمی ،پژوهشی و فناوری و..از برنامه های سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری است.انتهای پیام:ن.ک/

پیمایش به بالا