سربازان در جنگ نامرئی می شوند!


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، روزنامه «The Straits Times» در این باره نوشت: اختراع جدید تاکنون قادر است فقط اشیا و حیوانات کوچکی را که در یک  سطح قرار دارند نامرئی نماید.
گروهی از دانشمندان از دانشگاه صنعتی نایانگ تحت سرپرستی جانگ بایلی از سه سال پیش تاکنون بر روی این پروژه کار کرده اند. این دستگاه کوچک با استفاده از اثر آینه ها بخشی از جسم را نامرئی می کند اما بخش دیگر آن همچنان قابل رؤیت باقی می ماند.
مسئول این پروژه اظهار داشت: ایده طراحی این دستگاه که باعث خارج شدن جسمی از دامنه دید فرد حتی به صورت موقتی می شود از مدت ها پیش مطرح بوده است. بایلی قبل از اجرای عملی این پروژه به مطالعه درباره جنبه های نظری موضوع پرداخته بود.
مخترعان همکار در این پروژه، اعلام کرده اند در مرحله کنونی تلاششان را بر گسترش دامنه نامرئی شدن اجسام بدون محدود شدن به تکنولوژی های تسطحی تک بعدی متمرکز کرده اند.
دانشمندان بر این باورند از این اختراع می توان در آینده برای کاربردهای نظامی بهره گرفت. آنها پیش بینی می کنند بتوانند سربازان در صحنه جنگ را به گونه ای نامرئی کنند به صورتی که حتی با دوربین های دید در شب نیز قابل رؤیت نباشند.آریا/

پیمایش به بالا