نحوه حمایت از نشریات علمی نمایه شده در پایگاههای معتبر ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری از مازندران  به نقل از وزارت علوم، این شیوه نامه توسط محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی  پژوهشی وزارت علوم به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور ابلاغ شد.

این شیوه نامه با هدف افزایش کیفیت و ارتقای جایگاه نشریات علمی داخلی نمایه شده در پایگاه های بین اللملی معتبر تدوین و تصویب شده است.

براساس این شیوه نامه نشریات علمی داخلی که در پایگاه های استنادی نشریات JCR تامسون رویترز( web of science )، پایگاه استنادی(web of science) فاقد ضریب تاثیر و پایگاه استنادی اسکوپوس( SCOPUS ) نمایه شده باشند مورد تشویق و حمایت مالی قرار می گیرند.

مبلغ تشویق برای نشریات داخلی نمایه شده در چارک Q۳، Q۲، Q۱ و Q ۴ پایگاه استنادی JCR به ترتیب تا۱۵۰، ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ میلیون ریال و نشریات داخلی نمایه شده در چارک Q۳، Q۲، Q۱ و Q ۴ پایگاه استنادی اسکوپوس به ترتیب تا ۶۰، ۴۰، ۳۰ و ۲۰ میلیون ریال است.

براساس این شیوه نامه تمامی نشریات حوزه های علوم انسانی، هنر، علوم اجتماعی و رفتاری و نشریاتی که به زبان فارسی منتشر شده و در پایگاه استنادی JCR نمایه شوند با ضریب ۵.۱ محاسبه می شوند.

مدت اجرای این شیوه نامه یک سال و به صورت آزمایشی است.

پیمایش به بالا