دفع سموم بدن با میوه

خون و مایعات بدن را کم کرده و به این روش با سرطان مبارزه می کند . خوشبختانه انواع مختلف انگور در دسترس می باشد، اما در صورت در دسترس نبودن انگور میتوانید سراغ کشمش بروید چرا که کشمش نه تنها هیچ یک از خواص انگور تازه را کم ندارد بلکه ارزش غذایی بالاتری نسبت به انگور تازه دارد و هیچ معدهای با خوردن آن ناراحت نمی شود.  

پیمایش به بالا